EMMA BRUNT

Van publiciste en columniste Emma Brunt verscheen in 1986 het boek Jaloers - gesprekken over jaloezie (de Arbeiderspers, Amsterdam).

Met toestemming van Emma Brunt geven we een aantal opmerkelijke uitspraken en ervaringen van de vrouwen die zij sprak.