EMMA BRUNT

Van publiciste en columniste Emma Brunt verscheen in 1986 het boek
Jaloers - gesprekken over jaloezie (de Arbeiderspers, Amsterdam).

Met toestemming van Emma Brunt geven we een deel van haar gesprek met de zangeres Liesbeth List weer.


Liesbeth List:

Het betekent dat ik zwak in mijn schoenen sta.

Jaloezie is net zo iets. Het betekent dat ik zwak in mijn schoenen sta. Iemand anders is misschien rijker of mooier of aardiger, maar dat ben ik nu eenmaal niet en dat is dan jammer, maar te verhelpen is het niet. Ik heb mezelf nou eenmaal niet gemaakt. Als je dat soort aanvaarding jarenlang traint, dan wordt het een tweede natuur, dan ga je denken: oké, ga maar met die dame of die heer, ik kan er niets aan doen, ik kan de verliefdheid bij een ander niet wegnemen. 'Het heeft geen zin dat ik lijd want dit is een feit, het is de werkelijkheid en de waarheid. Punt. Klaar. Niets aan te doen.' Ze heeft met stemverheffing gesproken, ieder woord scanderend, als een bezweringsformule. 'Je kunt er toch niets meer aan redden,' gaat ze door, op een gedempter geluidsniveau. 'Je denkt dat je dingen terug kunt halen die voorbij zijn, maar het is niet zo. Dat is nooit zo, het is zelfbedrog.'


Links Liesbeth List:

http://home.iae.nl/users/vdmark/list.htm

 

meer gesprekken over jaloezie met Emma Brunt