Verschil tussen mannen en vrouwen


Via allerlei interviews, vragenlijsten en coderingen hebben psychologen in kaart trachten te brengen of er verschillen bestaan in de beleving van jaloezie tussen mannen en vrouwen. Over de waarde van dergelijk onderzoek verschillen de meningen.
Nergens blijkt dat mannen meer of minder jaloers zijn dan vrouwen, wel is er wellicht verschil in beleving en uitingen. Enkele saillante gegevens:

Vrouwen geven aan macht en status belangrijk te vinden, terwijl mannen zich meer richten op de fysieke aantrekkelijkheid. Als een man merkt dat zijn vrouw een relatie heeft met iemand die qua positie ver boven hem staat, knaagt dat aan zijn gevoel van eigenwaarde,maar kan hij het eerder accepteren. Opvallend is, dat vrouwen vaak hun rivale willen zien. Als het in hun ogen een ‘lelijk dikkerdje of dom blondje’ betreft is een en ander te bagatelliseren. Mannen zijn meer jaloers op de seksuele activiteit, vrouwen meer op de aard van het contact, m.a.w. mannen vragen: "wat hebben jullie gedaan", terwijl vrouwen informeren "waar hebben jullie het over gehad?"

In de westere maatschappij is het nog zo, dat als een man een affaire heeft, deze op hemzelf terugslaat. Het wordt zijn vrouw niet aangerekend. Als een vrouw vreemd gaat, wordt de man wel meewarig bekeken. Met andere woorden, de man ondergaat in onze maatschappij meer sociale degradatie door de ontrouw van de vrouw dan omgekeerd. Integendeel, vrouwen zijn wel eens trots op de erotische escapades van hun man.

In het algemeen richten vrouwen zich met opmerkingen eerder op de rivale en houden ze hun man ‘schoon’. Hem de schuld geven vinden zij een stuk lastiger, dan moet je er immers samen zien uit te komen.

Vrouwen zéggen hun partner of de rivale iets aan te doen, mannen dóen het.


 

terug naar vorige pagina