bwbloem

Is er kruid tegen gewassen?

De (Zen-)boeddhist heeft er zo zijn eigen doorleving en meditaties voor.

Er wordt beweerd dat narcisme een afweermechanisme is tegen jaloezie en dat idealisering dat is tegen afgunst. De één tracht de jaloezie het hoofd te bieden door te negeren, de ander door de rivaal juist in te palmen. En, liever de ruimhartige spelen dan de jaloezie of afgunst te laten blijken.

De psychologen Bram Buunk © en Henk Hermans © stellen in het geval van jaloezie dat de betrokkenen de situatie onder ogen moeten zien en koppelen het ontstaan ervan aan het niet realistische liefdesideaal.  Zij hebben een aantal tips om een en ander hanteerbaar te maken en de jaloezie minder problematisch te maken.

Maar bestaat er geen middeltjes tegen? Is er een pil?

Volgens Dr. E. Bach helpt de bloesem van de hulst heel beslist.

Op 44-jarige leeftijd gaf de arts Edward Bach zijn goedlopende praktijk in London op. Hij wilde natuurlijke middelen zoeken en zo nieuwe geneesmiddelen ontwikkelen.

Zijn grote droom was: geneesmiddelen te vinden die eenvoudig, goedkoop en effectief zijn. En, die niet de symptomen maar de (emotionele)oorzaken van de ziekte behandelen. Omdat hij ervan overtuigd was dat die geneesmiddelen in de vrije natuur voorhanden zijn doorkruiste hij heel Engeland. Uiteindelijk vond hij o.a. in Wales die natuurlijke middelen in de vorm van allerhande bloesems. Hij ontdekte dat het morgendauw op de bloemen de geneeskrachtige werking had. Van de bloesems maakte hij via extracten de tincturen waarmee hij zijn patiënten behandelde.

bwbloem

Bach stierf na duizenden mensen succesvol behandeld te hebben als een beroemd bacterioloog en homeopaat.

Na het uitvoerig bestuderen van zijn klanten en mensen uit de omgeving meende hij de emoties in zeven groepen te kunnen indelen.

Holly: T1 – T3, is er voor hen die jaloers en afgunstig van aard zijn. Die geprikkeld worden door het succes van anderen en daardoor hun eigen stemming onnodig laten bederven. Voor degenen die soms overvallen worden door gedachten van jaloezie, afgunst, haat, wraak en achterdocht.

De Bach flower remedies zijn de laatste jaren weer uiterst populair. Nog steeds worden zij volgens de originele methode gemaakt: na het handmatig oogsten van bloesems verhit men deze in zuiver bronwater door middel van zonlicht of vuur. Dit water wordt geconserveerd in alcohol en vervolgens afgevuld in flesjes van 10 ml.

bwbloem