TIPS OVER JALOEZIE


Geef toe, dat u jaloers bent.

Veel jaloerse mensen schamen zich voor hun jaloezie. Ze proberen deze te verdringen of te ontkennen. Dat leidt gewoonlijk niet tot een verbetering. Zo'n verbetering begint pas, als u uw jaloezie onder ogen durft te zien.

Accepteer normale jaloezie.

Een zekere mate van jaloezie is onvermijdelijk in de meeste liefdesrelaties. Liefde en jaloezie gaan nu eenmaal meestal samen, als twee zijden van een medaille. Als u geen enkele jaloezie wilt toestaan, kunt u zich beter niet in een liefdesavontuur storten.

Vervang liefdeshonger door actief liefhebben.

Leg in uw liefdesleven de nadruk op liefhebben, in plaats van geliefd worden. Een oude Boeddhistische spreuk luidt: 'Er is een goede remedie tegen jaloezie, namelijk bewust liefhebben. Maar voor veel mensen is deze remedie zwaarder dan de last van de jaloezie'

Stop het controleergedrag.

Hoewel u geen directe controle over uw jaloeziegevoelens hebt, kunt u wel steeds beslissen wat u met deze gevoelens doet. Geef er niet aan toe. Ga uw partner niet controleren en onderwerp hem/haar niet aan een kruisverhoor. Uw partner heeft recht op een eigen leven.

Maak van een liefdesrelatie geen vechtrelatie.

Ga niet strijden om de liefde van uw partner. StrategieŽn als 'Oog om oog en tand om tand' leveren in de liefde uitsluitend verliezers op. Een echtrelatie is geen vechtrelatie!

Voorkom emotionele afhankelijkheid.

Beperk uw sociale leven niet tot uw liefdesrelatie. Daarmee maakt u uzelf veel te afhankelijk van uw partner. Zorg voor voldoende andere sociale contacten en bezigheden.

Werk aan zelfvertrouwen.

Laat uw eigenwaarde niet afhangen van de liefde van uw partner. Overdreven jaloezie komt, zoals we zagen, vaak voort uit een gebrek aan zelf vertrouwen. Omgekeerd leidt positief zelfvertrouwen vaak tot vermindering van jaloezie.

Wees realistisch, ook in de liefde.

Laat ook in de liefde het verstand uiteindelijk zegevieren. Behoud gerust uw romantische fantasietjes, maar besef wel dat het fantasieen zijn.

Ga in psychotherapie.

Als u ook met deze tips geen vooruitgang boekt, neem dan contact op met een psychotherapeut. Zorg er dan wel voor, dat er in de therapie aandacht wordt besteed aan het thema jaloezie.


Hoe geeft u nu voeding aan de jaloezie van uw partner?

Het is mogelijk, dat u een bijdrage levert aan de instandhouding van de jaloezie bij uw partner. In de praktijk komen we vooral de volgende twee manieren tegen:

Actief jaloezie stimuleren.

Allereerst kunt u actief jaloezie stimuleren, door er bewust aanleiding voor te geven. Dit kan op verschillende manieren, bijvoorbeeld door buitenechtelijke relaties aan te gaan, of door opmerkingen in die richting te maken.

Het stimuleren van jaloezie kan verschillende redenen hebben. Het kan een kick geven,de kick van: "Ik heb jou stevig te pakken, maatje". Er kunnen ook andere motieven spelen. U kunt daarmee bijvoorbeeld uit-testen of uw partner nog om u geeft.

Het bewust oproepen van jaloezie heeft vaak als functie de eigen onzekerheden op te heffen. Het zal echter duidelijk zijn, dat u daarmee zelf een aandeel heeft in de jaloerse relatie.

Jaloezie dwangmatig voorkomen.

Ook het tegenovergestelde gedrag kan aan de instandhouding van jaloezie bijdragen. U doet alles om jaloeziegevoelens te voorkomen. U bent overdreven angstig om aanleiding te geven voor jaloezie, en doet steeds uw best om uitbarstingen van jaloezie te voor komen. Alles wat ook maar een beetje aanleiding kan geven tot jaloezie, probeert u angstvallig te vermijden. Ofschoon u op die manier uw partner wilt geruststellen, wordt deze daardoor meestal juist achterdochtiger. Normale situaties krijgen namelijk een abnormale betekenis. Uw partner zal niet leren om een normale hoeveelheid jaloezie te tolereren.

Hoe kunt u emotioneel weerbaar zijn tegen uw jaloerse partner?

Het is moeilijk hiervoor algemene richtlijnen te geven. Maar met behulp van de volgende tips kunt u misschien voorkomen, dat u het slachtoffer wordt van uw jaloerse partner.

Geef niet teveel aanleiding tot jaloeziegevoelens.

U kunt natuurlijk proberen om jaloezie te voorkomen. Ga uw partner niet uittesten of op de proef stellen. Op deze wijze draagt u bij aan een spelletje, waarbij alle partijen verliezen.

 

Neem geen verantwoordelijkheid voor de jaloeziegevoelens van uw partner

Ze zeggen namelijk meer over uw partner, dan over u. Als uw partner overdreven jaloers is, dan is dat niet uw probleem. Voel u er daarom niet schuldig onder.

Maak er geen ramp van.

Ga niet over tot zelfmedelijden. Probeer te leven met een partner die kennelijk in dit opzicht onvolmaakt is. Wordt de situatie echt onhoudbaar, dan kunt u misschien beter het samenlevingscontract verbreken.

Beantwoord niet eindeloos elke ondervraging van uw jaloerse parner.

Daarmee beloont u enkel zijn of haar vraaggedrag. Stel voor uzelf vast, hoever u wilt gaan met antwoord te geven. Is de grens van het redelijke bereikt, stop dan.

Wees assertief

Maak uw partner duidelijk, dat de jaloezie zijn of haar probleem is en dat uw partner er beter iets tegen kan doen. Wijs op de mogelijkheid om ervoor in therapie te gaan.

Bescherm uzelf tegen lichamelijk geweld.

Wees redelijk.

Niet elk verzoek van uw jaloerse partner is onredelijk.bron: Zorgen voor jezelf
Is er echt geen ander schat?(over jaloezie in relaties)

Henk Hermans

uitgeverij BOOM